A2007-6 – Reiten & Co Capital Partners VI L.P. – Ørsta-gruppen AS – avgjørelse om ikke-inngrep mot foretakssammenslutning

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §16 Foretakssammenslutning

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 16.02.2007

Konkurransetilsynet har besluttet å ikke gripe inn mot foretakssammenslutningen mellom Reiten & Co Capital Partners VI L.P. og Ørsta-gruppen AS.