A2007-4 – InTune AS- Aspheim Flygel- og Pianosenter/ Schimmel – avslag på anmodning om å gripe inn

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §10 Ulovlig samarbeid;§11 Misbruk av dominans;§12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 30.01.2007

Konkurransetilsynet er kommet til at det er lite sannsynlig at Schimmel har overtrådt konkurranseloven §§ 10 eller 11. Konkurransetilsynet finner derfor ikke grunnlag for å forfølge saken ytterligere.