A2007-2 – Blomdalen skole – Union Føreropplæring AS – avslag på anmodning om å gripe inn

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §10 Ulovlig samarbeid;§12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 10.01.2007

Konkurransetilsynet er kommet til at det er liten sannsynlighet for at det kan konstateres en overtredelse av konkurranseloven § 10. Konkurransetilsynet finner derfor ikke grunnlag for å forfølge saken ytterligere.