A2007-12 – Felleskjøpet ØST Vest BA – Årnes kornsilo & Mølle AL – avgjørelse om ikke-inngrep mot foretakssammenslutning

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §16 Foretakssammenslutning

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 27.04.2007

Konkurransetilsynet griper ikke inn mot FK Agris kjøp av Årnes Kornsilo & Mølle.