A2004-20 – Telenor ASA og Telefast AS – avgjørelse om ikke-inngrep

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 23.09.2004

Etter Konkurransetilsynets oppfatning er de vurderte konkurransebegrensningene i hovedsak uavhengig av ervervet. Ervervet vil samtidig medføre effektivitetsgevinster. Konkurransetilsynet vil ikke gripe inn mot Telenors erverv av 100% av aksjene i Telfast etter § 3-11 i konkurranseloven av 1993.