A2004-18 – AIT Nørhaven AS’ erverv av AiT Gjøvik og AiT Trondheim – avgjørelse om ikke-inngrep

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 01.09.2004

Tilsynet er av den oppfatning at selv om AIT Nørhaven AS gjennom ervervet får en sterk posisjon på området for grafiske tjenester i Skandinavia, vil det økende konkurransetrykket fra resten av Europa virke disiplinerende på Nørhaven. Ettersom etterspørrerne har flere aktører å forholde seg til, mener tilsynet at ervervet ikke vil føre til en vesentlig begrensning i konkurransen. Videre har tilsynet lagt vekt at graden av tilbudssidesubstitusjon i bransjen er høy; mye produksjonsutstyr kan brukes til å produsere flere ulike produkter, og omstillingskostnadene for å legge om produksjon fra et produkt til et annet er lave. Dette bidrar ytterligere til at Nørhaven vanskelig kan komme i en situasjon der de kan utøve markedsmakt.

Tilsynet har vurdert ervervet og finner ikke grunnlag for inngrep etter konkurranseloven § 3-11.