A2004-15 – Fusjon mellom Hedmark Energi Holding AS, Hamar-regionen Energiverk AS og Lillehammer og Gausdal Energiverk AS – avgjørelse om ikke-inngrep

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 29.06.2004

Konkurransetilsynet viser til  melding om ovennevnte fusjon i brev av 10. juni 2004. Konkurransetilsynet har vurdert fusjonen, og har kommet til at det ikke vil bli aktuelt med inngrep.