A2004-14 – Sika Norge AS og Sika Technology AGs erverv av Scancem – avgjørelse om ikke å gripe inn mot bedriftserverv

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 01.07.2004

Konkurransetilsynet viser til brev av 10. mai 2004, hvor Konkurransetilsynet varsler at det kan bli aktuelt med inngrep mot Sika Norge AS og Sika Technology AG erverv av virksomhet fra Scancem Chemicals AS.

Ervervet vurderes ikke å føre til en vesentlig begrensning av konkurransen i markedet for kjemiske tilsetningsstoffer til betong. Konkurransetilsynet har derfor kommet til at Sika Norge AS og Sika Technology AGs erverv av Scancem Chemicals AS ikke innfrir vilkårene for inngrep etter konkurranseloven § 3-11.