A2004-10 – Fugros kjøp av Thales Geosolutions – avgjørelse om ikke å gripe inn mot bedriftserverv

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 19.04.2004

Konkurransetilsynet viser til vårt brev av 22. desember 2003 og til Deres svar av 20. januar 2004 vedrørende Fugros kjøp av Thales Geosolutions. Konkurransetilsynet har vurdert ovennevnte transaksjon, og funnet at det ikke er grunnlag for inngrep etter konkurranseloven § 3-11.