A2004-9 – CCB Ståls kjøp av Johan Vinje Stål og Dikema Stål – avgjørelse om ikke å gripe inn mot bedriftserverv

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 22.03.2004

Vi viser til brev av 16. januar og til møte den 26. januar og 15. mars 2004 vedrørende kjøpet av Johan Vinje Stål og Dikema Stål. Konkurransetilsynet har vurdert ovennevnte transaksjoner, og funnet at det ikke er grunnlag for inngrep etter konkurranseloven § 3-11.