A2004-2 – Prior Norge BA – Henvendelse vedrørende pålegg om installasjon av bakteriedrepende ultrafiolette lysrør i vannforsyningen

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 02.02.2004

Bakgrunnen for henvendelsen fra Per Gjermund Watvedt er at Prior har innført et pålegg om installering av bakteriedrepende ultrafiolette lysrør i vannforsyningen for alle sine kyllingleverandører som ikke er tilknyttet kommunalt drikkekvann. Det blir opplyst at innstallering av slike bakteriedrepende lysrør vil koste omtrent 100.000 NOK. Det ovennevnte kravet blir fra henvender sett på som urimelig, da han over en lengre periode har tatt en rekke prøver av vannforsyningen, et borehull på 150 meter, som viser at vannet er bakteriefritt og av god kvalitet.

Pålegget til kyllingleverandører om å installere bakteriedrepende lysrør dersom de ikke er tilknyttet kommunalt drikkevann er et tiltak fra Prior for å ivareta matvaresikkerheten. Vi har en viss forståelse for at pålegget kan oppfattes som urimelig dersom det kan bevises at vannet som benyttes i kyllingproduksjonen er av tilfredsstillende kvalitet. Konkurransetilsynet kan imidlertid ikke se at dette pålegget kan virke konkurransevridende eller konkurransehemmende til fordel for Prior. Det er rimelig å anta at dersom Prior kommer med mange pålegg som gjør deres leverandører av kyllinger mindre fornøyd med Prior, vil dette heller gjøre det lettere å etablere et konkurrerende slakteri.

Konkurransetilsynet har derfor kommet frem til at pålegget om installasjon av bakteriedrepende lysrør ikke fører til en begrensing i konkurransen i strid med lovens formål, og finner at det ikke er grunnlag for inngrep etter krrl. § 3-10.