A2004-1 – Bakers AS erverv av Bakehuset AS – avgjørelse om ikke å gripe inn mot bedriftserverv

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 14.01.2004

Konkurransetilsynet viser til melding om Bakers AS erverv av Bakehuset

AS. Transaksjonen omfatter erverv av samtlige aksjer i Bakehuset AS. Ervervet innebærer at Bakers AS overtar virksomheten i Bakehuset AS og virksomhetene i de heleide datterselskapene Bakehuset Kafè AS, Bakehuset Førde AS og Bakehuset Tunold AS.

Konkurransetilsynet har vurdert ovennevnte transaksjon, og finner at det ikke er grunnlag for inngrep etter konkurranseloven § 3-11.