A2004-21 – Holla Sparebank – Lunde Sparebanken – EDB Fellesdata AS

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 11 - dominerende stilling

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 05.10.2004

Konkurransetilsynet har mottatt en henvendelse hvor det hevdes at EDB Fellesdata AS (EDB) har opptrådt i strid med konkurranseloven § 11. Holla Sparebank og Lunde Sparebank (HLS) hevder at EDB utilbørlig har utnyttet sin dominerende stilling til å kreve en urimelig høy pris for å gjennomføre en tekniske fusjonen mellom de to sparebankene.

HLS har anmodet Konkurransetilsynet om å vurdere lovmessigheten av dette forholdet.

Konkurransetilsynet må foreta en prioritering av hvilke saker som underlegges en nærmere vurdering. Av hensyn til sakens karakter og mulige økonomiske betydning sammenholdt med de undersøkelser som må gjøres for å vurdere saken nærmere, finner tilsynet at det ikke er grunnlag for å prioritere saken.