A2004-31 – NorgesEnergi AS’ erverv av AS Norske Shells strømkunder

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 16 - inngrep mot foretakssammenslutninger

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 22.12.2004

Konkurransetilsynet har ikke funnet grunnlag for å gripe inn mot NorgesEnergi AS- oppkjøp av AS Norske Shells strømkunder i Norge. Oppkjøpet vil ikke gi en vesentlig begrensning av konkurransen i sluttbrukermarkedet for elektrisk kraft.