A2005-38 – Steinindustriens Landssammenslutning – avslag på anmodning om å vurdere lovligheten av salg av gravminner i De kirkelige fellesråd

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 16.11.2005