A2005-12 – Anmodning om en vurdering av lovligheten når det gjelder salg av gravminner i de kirkelige fellesråd

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 25.04.2005

 

Var dette nyttig?