A2005-34 – Klage på European Nursery Group Norway AS og Babyspesialisten

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 10 og § 11

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 18.10.2005

Tilsynet må foreta en prioritering av hvilke saker som underlegges nærmere vurderinger. Hensynet til denne sakens karakter og dens mulige økonomiske betydning sammenholdt med de undersøkelser som må gjøres for å vurdere saken ytterligere, gjør at tilsynet ikke finner grunnlag for å prioritere saken videre.