A2005-1 – Telenor – videresalg xDSL – avslag på anmodning om inngrep

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 11- misbruk av dominerende stilling

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 05.01.2005

Post- og teletilsynet har undersøkt saken og kommet til at det ikke finnes grunnlag for å anta at det diskrimineres mellom interne og eksterne videreselgere av Telenors xDSL-produkter. På bakgrunn av dette har Konkurransetilsynet avsluttet saken.