A2005-33 – Finn.no – leveringsnektelse av internettbaserte boligannonsetjenester

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 11 - misbruk av dominerende stilling

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 07.10.2005

Konkurransetilsynet har kommet til at Finn Eiendom AS ikke har en dominerende stilling på markedet for boligannonser. Selskapets praksis med at bare eiendomsmeglere kan legge ut annonser på nettstedet er derfor ikke ulovlig etter konkurranseloven.