A2005-44 – Posten Norge AS og FSD Holdco AB – delvis unntak fra gjennomføringsforbud

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 19

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 21.12.2005

Saken gjelder Posten Norge AS- kjøp av Frigoscandia, et nordisk konsern med thermo-transport som hovedaktivitet. I avgjørelsen begrenses gjennomføringsforbudet til kun å gjelde den del av foretakssammenslutningen som har virkninger i Norge. Det delvise unntaket er begrunnet med at hensynet til Konkurransetilsynets kontroll med transaksjonen vil være tilstrekkelig ivaretatt ved at virksomheten i det norske datterselskapet bevares som en selvstendig enhet. Det ble også lagt vekt på at virksomheten i Norge utgjør mindre enn 5 prosent av den totale konsernomsetningen i Frigoscandia.