A2005-26 – Avslag på anmodning om å gi pålegg om opphør av konkurranseskadelig underprising

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 11 - misbruk av dominerende stilling

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 14.10.2005

Konkurransetilsynet griper ikke inn mot NSBs minipristilbud på strekningene Oslo – Kristiansand, Oslo – Trondheim og Oslo – Bergen. Tilsynet har behandlet saken på bakgrunn av klager fra busselskaper som konkurrerer med toget på disse strekningene.