A2006-54 – Felleskjøpet Øst Vest BA – Felleskjøpet Trondheim BA -avgjørelse om ikke-inngrep mot foretakssammenslutning

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §16 Foretakssammenslutning

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 27.09.2006

Konkurransetilsynet finner det ikke aktuelt å gripe inn mot foretakssammenslutningen.