A2006-65 – R. Stahl AG – Tranberg AS – avgjørelse om ikke å gripe inn mot foretakssammenslutning

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §16 Foretakssammenslutning

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 21.11.2006

Konkurransetilsynet finner det ikke aktuelt å gripe inn mot foretakssammenslutningen.