A2006-62 – Telenor ASA – Tele2 Norge AS – avslag på anmodning om å gripe inn

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §11 Misbruk av dominans;§12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 20.11.2006

Telenor lanserte i september 2004 et permanent tilbud der fasttelefonikundene kan velge tre tilleggstjenester gratis. Tele2 klaget kampanjen inn for Konkurransetilsynet.

Etter Konkurransetilsynets vurdering er det neppe grunnlag for å konkludere med at tilleggstjenestekampanjen innebærer at Telenor utilbørlig utnytter en dominerende stilling i strid med konkurranseloven § 11. Anmodningen om å pålegge opphør avslås, og saken anses som avsluttet fra Konkurransetilsynets side.