A2006-52 – RE/Max Omega AS – avslag på anmodning om å gripe inn mot kjøpesentre i Stavangerområdet

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §10 Ulovlig samarbeid;§11 Misbruk av dominans;§12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 25.09.2006

RE/Max Omega AS klager på manglende adgang til å få leie standplass på tre kjøpesentre i Stavanger. Konkurransetilsynet har undersøkt om det av klagen fremgår forhold som kan være forbudt etter konkurranseloven §§ 10 eller 11.