A2006-10 – NSB Persontog og Nettbuss Sør AS – nytt avslag på anmodning om å gi pålegg om opphør av konkurranseskadelig underprising

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §11 Misbruk av dominans;§12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 19.01.2006

Konkurransetilsynet avslår anmodning om å gi pålegg om opphør av konkurranseskadelig underprising.