A2006-37 – Finn Eiendom AS – avslag på anmodning om å gripe inn

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 10 - ulovlig samarbeid

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 12.05.2006

Bakgrunnen for klagen er at Den norske Boligbørs ikke får annonsere på Finn.no. Konkurransetilsynet har vurdert om Finn Eiendoms praksis er i strid med forbudet mot samarbeid som begrenser konkurransen. Tilsynet finner det lite sannsynlig at det eksisterer avtaler eller andre former for samarbeid som legger begrensninger på hvem Finn Eiendom kan selge sine tjenester til.

Konkurransetilsynet har flere ganger tidligere vurdert lovligheten av Finn Eiendoms praksis. I avgjørelse A2005-33 konkluderte tilsynet med at praksisen ikke rammes av forbudet mot misbruk av dominerende stilling.