A2006-5 – Nor Tekstilservice Drift AS – Rentex AS – avgjørelse om ikke å gripe inn

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 16 - inngrep mot foretakssammenslutninger

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 09.01.2006

Konkurransetilsynet finner det ikke aktuelt å gripe inn mot foretakssammenslutningen.