A2006-2 – Jøtul AS – Krog Iversen & Co A/S – avgjørelse om ikke å gripe inn

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 16 - inngrep mot foretakssammenslutninger

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 03.01.2006

Konkurransetilsynet finner det ikke aktuelt å gripe inn mot foretakssammenslutningen. Gjennomføringsforbudet opphører.