A2006-16 – Catering Systems AS – Empakk AS – avslag på anmodning om å gripe inn

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 10 og § 11

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 02.02.2006

Konkurransetilsynet har avslått en anmodning fra Empakk AS om å gripe inn mot Catering Systems AS. Begge selskapene leverer maskiner til innpakking av mat og emballasje til bruk i slike maskiner.