A2006-4 – Synnøve Finden AS – avslag på anmodning om inngrep mot TINE BA

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 11 - misbruk av dominerende stilling

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 05.01.2006

Det er et unntak i konkurranseloven for samarbeid og utnyttelse av dominerende stilling som er nødvendig for å gjennomføre landbruks- og fiskeripolitikken. Dette forholdet hører til landbruksmyndighetenes reguleringsområde og ser dermed ut til å falle inn under unntaket. Konkurransetilsynet har derfor avsluttet saken.