A2006-22 – Norske Skogindustrier ASA – avslag på anmodning om å gripe inn

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 10 og § 11

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 10.02.2006

Konkurransetilsynet kan ikke påvise at det foreligger overtredelse av konkurranseloven § 10 eller § 11, og avslår derfor anmodningen om å gripe inn mot nedleggelsen av Union Fabrikker i Skien.