A2006-20 – Unicon AS – SMS Betong AS – avgjørelse om ikke å gripe inn

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §16 - inngrep mot foretakssammenslutninger

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 16.01.2006

Konkurransetilsynet finner det ikke aktuelt å gripe inn mot foretakssammenslutningen.