A2006-13 – Odim ASA – Hydrakraft AS – avgjørelse om ikke å gripe inn

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 16 - inngrep mot foretakssammenslutninger

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 20.01.2006

Konkurransetilsynet finner det ikke aktuelt å gripe inn mot foretakssammenslutningen.