A2006-9 – Posten Norge AS – FSD HoldCo AB – avgjørelse om ikke å gripe inn

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 16 - inngrep mot foretakssammenslutninger

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 16.01.2006

Konkurransetilsynet finner det ikke aktuelt å gripe inn mot foretakssammenslutningen.