A2006-8 – Nor Cargo Holding ASA – Lunde Gruppen AS – avgjørelse om ikke å gripe inn

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 16 - inngrep mot foretakssammenslutninger

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 16.01.2006

Konkurransetilsynet finner det ikke aktuelt å gripe inn mot foretakssammenslutningen.