A2006-75 – Welcon AS – Karmsund Fiskemel AS – avgjørelse om ikke å gripe inn

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 16 - inngrep mot foretakssammenslutninger

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 18.12.2006

Konkurransetilsynet finner det ikke aktuelt å gripe inn mot foretakssammenslutningen.