A2006-26 – The Sweather Shop Vigdis Design – avslag på anmodning om å gripe inn

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 10 og § 11

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 30.01.2006

Ettersom det trolig ikke kan konstateres overtredelse av konkurranseloven § 10 eller § 11 finner

Konkurransetilsynet ikke grunn til å kunne prioritere ressurser til ytterligere undersøkelser i saken.

Anmodningen om å pålegge opphør avslås derfor.