A2006-61 – Telenor ASA – NetCom ASA – avslag på anmodning om å gripe inn

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 11 - misbruk av dominerende stilling

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 07.11.2006

Konkurransetilsynet avslår en anmodning fra NetCom om å pålegge opphør av Telenors tjeneste «FriFamilie». Tilsynet anser ikke at tjenesten i tilstrekkelig grad er egnet til å påvirke kundenes valg av leverandør i markedet for mobiltelefoni.