A2006-73 – Telenor Mobil AS – Paragallo Mobile AS – avslag på anmodning om å gripe inn

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 11 - misbruk av dominerende stilling

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 15.12.2006

Paragallo Mobile anfører at Telenor Mobil i en begrenset periode vil tilby sine nye tjenester for nedlasting av musikk til mobiltelefon til en så lav pris at aktiviteten kan være i strid med konkurranseloven.

Konkurransetilsynet finner det lite sannsynlig at Telenors tidsbegrensede introduksjonstilbud utgjør en utilbørlig utnyttelse i strid med konkurranseloven. Tilsynet finner derfor ikke grunnlag for å prioritere ytterligere ressurser til undersøkelser i saken. Anmodningen om å pålegge opphør avslås.