A2006-50 – Arctic Internet Café-avslag på anmodning om å gripe inn

Bestemmelse ikon Bestemmelse: krrl § 12 jf. § 10 og § 11

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 06.09.2006

Konkurransetilsynet har kommet frem til at det innklagede forhold neppe er brudd på konkurranseloven § 10 eller § 11. Konkurransetilsynet avslår derfor anmodning om å gripe inn mot Aberdeen Property Investor.