A2006-67 – Finn Eiendom – Den Norske Boligbørs – avslag på begjæring om midlertidig vedtak

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 12 fjerde ledd jf. § 10

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 07.12.2006

Konkurransetilsynet kan ikke se at manglende tilgang til Finns internettsider for Den norske Boligbørs gir grunnlag for et midlertidig vedtak etter konkurranseloven § 12 fjerde ledd. Anmodningen om at Konkurransetilsynet treffer midlertidig vedtak avslås.

Konkurransetilsynet vil senere komme tilbake til anmodningen om å pålegge opphør etter konkurranseloven § 12 første ledd for dette forholdet.