A2006-51 – Telenor ASA – Tele2 Norge AS – avslag på anmodning om å gripe inn

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 11 - misbruk av dominerende stiling

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 11.09.2006

Tele2 klaget inn Telenor på grunnlag av at fastavgiften i Telenors «Mini»-abonnement for fasttelefoni er lavere enn grossistprisen Tele2 må betale. Tele2 hevdet på denne bakgrunn at det forelå misbruk av dominerende stilling i strid med konkurranseloven § 11.

Konkurransetilsynet har funnet at miniabonnementet må ses i sammenheng med Telenors øvrige produktportefølje i privatmarkedet for fasttelefoni samt at det ikke er grunnlag for å fastslå at det foreligger marginskvis i strid med konkurranseloven § 11.