A2006-44 – Hjelp 24 Trygghetsalarm AS-avslag på anmodning om pålegg om opphør

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 11 - misbruk av dominerende stilling

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 24.08.2006

Interkommunalt samarbeid om brannvarslingstjeneste brukte telefonvaktene til å produsere brannvarslingstjeneste til eierkommunene til fortrengsel for private leverandører. Tiltaket var ikke i strid med konkurranseloven § 11 fordi tiltaket innebær en effektiv ressursutnyttelse og hadde minimal markedsmessige virkninger.