A2006-45 – Finn.no – Gudbrandsdal Bil – avslag på anmodning om å gripe inn

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 10 og § 11

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 24.07.2006

Gudbrandsdal Bil hevdet i sin klage at Finn.no AS hadde deltatt i et konkurransebegrensende samarbeid for å presse Gudbrandsdal Bil ut av markedet. Videre hevdet Gudbrandsdal Bil at Finn ved å nekte å selge annonseplass til Gudbrandsdal Bil utilbørlig utnyttet en dominerende stilling i strid med konkurranseloven.

Det fremgår av de opplysninger som er hentet inn at Finn kun har mottatt begrensede faktiske opplysninger fra enkelte aktører i markedet vedrørende Gudbrandsdal Bil. Det er lite sannsynlig at det har vært noen form for konkurransebegrensende samarbeid i denne saken. Det følger av dette at konkurranseloven § 10 neppe er overtrådt i nærværende sak.

Uten at det er nødvendig å ta stilling til om Finn er en dominerende aktør i det relevante markedet fremgår det at det neppe har skjedd noen utilbørlig leveringsnekt. Det følger av dette at konkurranseloven § 11 neppe er overtrådt i nærværende sak.