A2006-46 – Color Group og Color Line – Fjord Line – avslag på anmodning om å gripe inn

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 11 - misbruk av dominerende stilling

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 19.07.2006

Konkurransetilsynet har foretatt en grundig vurdering av klagen fra Fjord Line. Tilsynet har innhentet omfattende informasjon fra Color Line, og blant annet pålagt selskapet å oversende månedlige ruteregnskap. Det er også innhentet omfattende tilleggsinformasjon fra Fjord Line og andre aktører i markedet. I tillegg har det vært avholdt flere møter mellom Konkurransetilsynet og henholdsvis Color Line og Fjord Line.

Tilsynets avgjørelse er basert på en omfattende analyse av Color Lines kostnader og inntekter på vestlandsruten i perioden 1. mai 2005 til 30. april 2006. Etterspørselen i markedet er svært sesongbetont, og inntektene vil normalt være langt høyere i sommersesongen enn resten av året. Det har derfor vært nødvendig å ta hele året i betraktning.

Etter en samlet vurdering har Konkurransetilsynet kommet til at Color Line i perioden frem til sommeren 2006 ikke har overtrådt forbudet mot misbruk av dominerende stilling.