A2006-55 – Avslag på anmodning om å gripe inn mot internasjonale kortselskapes bruk av NDR

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 10 og § 11

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 06.11.2006

Konkurransetilsynet har sambehandlet flere klager knyttet til de internasjonale kortselskapenes bruk av ikke-diskrimineringsklausuler (NDR) i sine avtaler, uten å finne grunnlag for å gripe inn.