A2006-53 – Konkurrenten.no – avslag på anmodning om å gripe inn mot Sporveisbussene AS

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 12 jf. § 11

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 22.09.2006

Konkurransetilsynet fant det usannsynlig at AS Sporveisbussene hadde dominerende stilling på ekspressbussmarkedet mellom Oslo og Sørlandet, noe som utelukker overtredelse av konkurranseloven § 11 om misbruk av dominerende stilling. Avgjørelsen inneholder uttalelser om kryssubsidiering.