A2006-64 – Grammofonplategrossistenes Forening – C+C Records – avslag på anmodning

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 11 - misbruk av dominerende stilling

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 21.11.2006

Konkurransetilsynet er kommet til at suspenderingen av C+C Records’ utgivelser fra VG-listene neppe kan betraktes som en reell leveringsnekt. Etter dette er tilsynets konklusjon at det lite trolig kan konstateres en overtredelse av konkurranseloven § 11 i denne saken. Konkurransetilsynet finner derfor ikke grunnlag for å prioritere ytterligere ressurser til undersøkelser i saken.