A2015-2 – NorgesGruppen ASA – Tiger AS/Esso Norge AS – konkurranseloven § 20 jf. § 16 – underretning om henleggelse

Bestemmelse ikon Bestemmelse: konkurranseloven § 20 jf. § 16

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 10.11.2015

Konkurransetilsynet har besluttet å tillate Norgesgruppen ASA sitt oppkjøp av Tiger AS, kioskvirksomheten til Esso Norge AS. 

Konkurransetilsynet har etter en helhetsvurdering ikke funnet av oppkjøpet vil føre til eller forsterke en vesentlig begrensning av konkurransen i markedet for salg av kioskvarer.